O Směřovat výš!

Informace a zajímavosti o projektu

O Směřovat výš!

Spolek I4U, ve spolupráci s Hamri.cz a dalšími partnery připravilo, unikátní Česko-Slovenský projekt vycházející. Jsme vděčni Pánu Bohu, že tento projekt mohl vzniknout jako důsledek potřeb mnoha tisíců mladých lidí, dětí, ale i dospělých nebo seniorů.
Jeho cílem je pomoci jim získat to nejlepší pro svůj život. Jednoduchou, efektivní a mnohdy zcela bezplatnou formou mohou lidé využívat obrovské požehnání, které se každému z nás nabízí.

 
Díky jednotlivým částem může každý SMĚŘOVAT VÝŠ!, a to zejména v oblastech:

Dary a nadání - zejména mladí lidé mohou (samozřejmě nejen oni :-) ), nejlépe pod Božím vedením, efektivně hledat, objevit a dále rozvíjet svá obdarování (nadání). Každý z nás má nějaký dar, jen je důležité jej hledat, objevit a dále rozvíjet - i díky tomu může být kvalita života daleko větší, otevírají se nové možnosti, náš život může být klidnější, pokojnější a jistější... Nevěříš, že jsi a můžeš být v něčem dobrý(á)? Zkus to se Směřovat výš! :-)

Duchovní život – život bez osobního vztahu s Pánem Ježíšem může být možná zajímavý, možná náročný, možná také bez jistého cíle, jistoty a naděje. Jsou lidé, kteří prožili zklámání v duchovní oblasti (např. ze špatného světla některých křesťanů nebo duchovních, z nevyslyšených modliteb, z prožité osobní bolesti, tragédie nebo zklamání, apod.). Ale OPRAVDOVÉ a MOCNÉ KŘESŤANSTVÍ je úplně o něčem jiném! Vztah s Ježíšem může pomoci k výrazně kvalitnějšímu životu ve všech oblastech!

Finance - finanční tlak je dnes čím dál větší. S tím souvisí stres, deprese, nervozita, narušené vztahy a zdraví - dalo by se pokračovat. Proto i téma financí je jednou z oblastí, ve které může projekt Směřovat výš! pomoci...

Nápady a náměty – v České republice a na Slovensku existuje mnoho velmi schopných a nadaných lidí, kteří mají zajímavé nápady a náměty. Žel je nemají možnost realizovat nebo prožili zklamání v této oblasti. Neslibujeme nemožné, ale věříme, že projekt Směřovat výš! Ti pomůže! :-) Máš-li nějaký zajímavý nápad (v souvislosti s prací, školou, službou, výrobkem, zajímavým projektem...) v jakékoliv oblasti a rád bys jej posunul dále (realizovali)? I to může být cesta jak realizovat zajímavý projekt,...

Práce - proč nevyužít to nejlepší i v zaměstnání. Mnozí lidé jsou nespokojeni v práci, jejich práce je pro ně těžké břemeno, prožívají obrovský stres, únavu, vyčerpání... Mnohdy je práce nenaplňuje a nepřináší radost a potěšení. Velmi často pociťují flustraci z beznadějného výhledu do budoucna, jejich zaměstnavatelé si jich neváží... Projekt Směřovat výš! jim chce ukázat, že to může být jiné... :-)

Škola – vzdělání je dnes důležité, o tom nikdo nepochybuje. Je ovšem otázkou, zda-li vždy přinese radostný a pokojný život pro mladého člověka... Zda-li mladí lidé ví, co mají dělat a jakou cestou v životě jít (např. kam jít dále studovat, jak zajistit práci po ukončení studia, apod.). Mnohdy nemají sílu zvládat každodenní zátěž ve škole, mezi přáteli i doma... Jednoduché rady, tipy, zkušenosti projektu Směřovat výš! nepochybně pomohou každému, povzbudí ho, posílí, dodají novou radost a naději, klid a jistotu!

Vztahy (partnerské i mezilidské) – kdo z nás by nechtěl být milován a milovat. Není vůbec jedno, s kým člověk žije. Vztahy jsou často podceňovány. Proto volba partnera je velmi důležitá pro kvalitu života, jeho spokojenost, štěstí, radost... V Bibli najdeme jasná zaslíbení pro kvalitní vztahy, proč je nevyužít? To se týká i situací, které jsou náročné – rozvody, zklamání, zlomená srdce... Jsou to náročné situace, ale s Boží pomocí to lze zvládnout a vyřešit! Poznej, že existuje naděje na kvalitní vztahy!

Zdraví– velmi ožehavé téma, zejména v době zvyšujících se nákladů na léky a zdravotní péči. Zdraví je velmi důležité, má vliv také na naší pohodu, kvalitu života, ale také vztahy v rodině, mezi přáteli, partnery, v práci, škole a v neposlední řadě také finance. Proto je velmi důležité Směřovat výš! i v otázkách zdraví. Jednoduchou formou je možné využít to nejlepší, co se nabízí...

 


Jak tedy Směřovat výš!
V rámci celého komplexu jsme pro Tebe připravili jednoduché, mnohdy zcela bezplatné, ale přesto efektivní způsoby, jak žít lépe! Využij možnosti, které se nabízejí :-)
Můžeš tak využít praktické informace, rady a tipy, zajímavé životní zkušenosti významných osobností, doporučené knihy, archiv záznamů nebo například tipy na zajímavé akce (přednášky, prezentace...). K dispozici je také možnost přímo využít svá obdarování a nadání nebo realizovat zajímavé nápady a náměty. Postupně se připravují i další zajímavé části projektu :-)


Proč projekt vznikl a jaké si klade cíle
Projekt Směřovat výš! vznikl jako důsledek potřeb mnoha tisíců mladých lidí, dětí, ale i dospělých nebo seniorů (vycházíme mimo jiné ze zkušeností získaných v rámci velmi úspěšného projektu unikátní putovní výstavy BIBLE VČERA, DNES a ZÍTRA) a jeho cílem je pomoci jim (ale samozřejmě nejen jim) získat to nejlepší pro svůj život. Jednoduchou, efektivní a mnohdy zcela bezplatnou formou mohou lidé využívat obrovské požehnání, které se každému z nás nabízí.

 

Biblické hodnoty
Celý projekt Směřovat výš! je, jak již bylo výše zmíněno, založen zejména na biblických a "pravých křesťanských" hodnotách. Tomu odpovídá i zaměřené celého projektu a jednotlivých aktivit. Jsme vděční Pánu Bohu za tento projekt a tým úžasných spolupracovníků a partnerů, kteří se snaží druhým pomáhat a kteří se ztotožňují z biblickými hodnotami...

 

Realizátoři projektu
Realizátorem je občanské sdružení I4U, BibleTV a další partneři.


Partneři projektu
Do projektu se postupně zapojují knihovny, školy, neziskové organizace, veřejné instituce, vybraná média, ale i firmy z různých oborů a oblastí v rámci celé České a Slovenské republiky. Přidávají se také odborníci, nadšenci nebo laici z různých míst, oblastí a oborů. Systematická a dlouhodobá spolupráce bude nepochybně přínosem nejen pro samotné účastníky projektu, ale také jednotlivé partnerské organizace. Připojit se může každý :-)

 

Kontaktuj nás!
Pokud bys se rád zapojil do projektu Směřovat výš! nebo máš jakékoliv dotazy, neváhej nás kdykoliv kontaktovat.

Page generated in 1.3237 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál